Orlové klenotnictví

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Všeobecné informace

 • 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: orły.pl
 • 2. Provozovatelem webové stránky a správce osobních údajů je: Beautiful Company s.r.o.
 • 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@beautifulcompany.pl
 • 4. Provozovatel je správcem vašich osobních údajů ve vztahu k údajům poskytnutým dobrovolně na webové stránce.
 • 5. Webová stránka používá osobní údaje pro následující účely:
 • 1. Vytvoření seznamu oblíbených společností
 • 2. Zpracování dotazů na formuláři.
 • 6. Webové stránky využívají funkci získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
 • 1. Prostřednictvím dobrovolně odeslaných formulářů do systému Provozovatele obsahujících poskytnuté údaje.
 • 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • 2. Vybrané metody ochrany dat používané provozovatelem

 • 1. Provozovatel pravidelně mění hesla správce.
 • 2. Důležitým prvkem ochrany dat je pravidelná aktualizace veškerého softwaru používaného Provozovatelem ke zpracování osobních údajů, což zejména znamená pravidelné aktualizace programovacích komponentů.
 • 3. Hosting

 • 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH.pl
 • 4. Vaše práva a další informace o používání dat

 • 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • 2. Máte právo požádat Správce o
  1. přístup k údajům zúčastněných osob,
  2. jejich úpravu,
  3. jejich odstranění,
  4. omezit zpracování
  5. a přenos dat.
 • 3. Máte právo vznést námitku proti zpracování uvedenému v bodě 3.3 c) ke zpracování osobních údajů za účelem uplatnění oprávněných zájmů sledovaných Správcem, včetně profilování, ale právo na námitku nelze uplatnit, pokud existují platné zákonem odůvodněné důvody pro zpracování, převažující zájmy, práva a svobody, zejména určení, vyšetřování nebo obhajoba nároků.
 • 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 5. Osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů. To znamená, že je neposíláme mimo Evropskou unii.
 • 5. Informace ve formulářích

 • 1. Shromažďování informací poskytnutých dobrovolně uživatelem, včetně osobních údajů.
 • 2. Web může ukládat informace o parametrech připojení (čas, IP adresa).
 • 3. Údaje poskytnuté ve formuláři jsou zpracovány za účelem vyplývajícím z funkce určitého formuláře, např. ke zpracování žádosti o službu nebo obchodního kontaktu, k registraci služby atd. Z kontextu formuláře je vždy zřejmé k čemu se používá.
 • 6. Protokoly správce

 • 1. Informace o chování uživatelů na webových stránkách mohou podléhat přihlášení. Tyto data se používají ke správě webu.