JAK VYPOČÍTÁME KONEČNÉ HODNOCENÍ

Z čeho se skládá konečné hodnocení?

orlov_klenotnictv
Skenujeme internet, abychom prohledali webové stránky obsahující potřebné informace, které poté přiřadíme ke každému konkrétnímu místu.
Source Pages
Spočítáme průměr všech hodnocení, která byla shromážděna podle následujícího vzorce:
Ranking formula
  • Xa - Výpočet váženého průměru
  • Xn - Průměrné hodnocení na webu "n"
  • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
Pro výpočet konečného hodnocení se používá vzorec:
Ranking formula
  • Xk - Závěrečné hodnocení výkazu
  • Xa - Výpočet váženého průměru
  • Ln - Počet hodnocení na portálu "n "
  • Kmax - Koeficient důvěryhodnosti (1,5)
  • Pk - Počet hodnocení, na která se uplatňuje faktor důvěryhodnosti (40)
  • Pm - Počet hodnocení požadovaných k zařazení do programu (5)
Výpočet konečného hodnocení pro společnosti s více než 80 hodnoceními:
Ranking formula
U stejného konečného hodnocení vyhrává společnost s větším počtem hodnocení